İş Yeri Ruhsatı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.) umuma açık işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b. gibi eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her tür imalathane, depo atölye, oto yıkama/yağlama v.b.işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevi belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (İMALATHANELER)

 • İtfaiye Müdürlüğünden alınacak yazı
 • İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
 • Başvuru beyanı
 • Esnaf sicil belgesi yada Ticaret Odası belgesi
 • ÇED Raporu
 • Kira kontratı
 • Şirket Sözleşmesi (Şirketler için)
 • İmza sirküleri (Şirketler için)
 • Sorumlu yönetici sözleşmesi (Şirketler için)
 • Ustalık belgesi

SIHHİ MÜESSESE (Bakkal, Kuruyemiş, Berber, Kasap, Market,Mağaza, Büfe,Büro vs.)

 • İtfaiye Müdürlüğünden alınacak yazı
 • İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
 • Başvuru beyanı
 • Esnaf sicil belgesi yada Ticaret Odası belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Kira kontratı
 • Şirket sözleşmesi (Şirketler için)
 • İmza sirküleri (Şirketler için)

UMUMA AÇIK YERLER: (Kafe, Kahvehane, İnt. Kafe, Otel vs.)

 • İtfaiye Müdürlüğünden alınacak yazı
 • İmar Müdürlüğümüzden alınacak yazı
 • Başvuru beyanı
 • Esnaf sicil belgesi yada Ticaret Odası belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Doktor raooru (İntaniye)
 • Emniyet Müd. Tahkikat raporu
 • Savcılık belgesi
 • İç ve dış kroki
 • Mesafe ölçümü
 • Kira kontratı
 • Şirket sözleşmesi (Şirketler için)
 • İmza sirküleri (Şirketler için)

MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI

 • İkametgah belgesi (Muhtar ve karakol onaylı)
 • Doktor Raporu (İntaniye) – Rapor 6 ayda bir yenilenecek
 • Savcılık belgesi
 • Nüfus cüzdan örneği