Belediye Encümen Üyeleri

Çağlayan Belediyesi Belediye Encümen Üyeleri
Adı Soyadı Unvanı Görevi
Cemal PINAR Seçilmiş Üye Encümen
Serkan DEMİRCAN Seçilmiş Üye Encümen
Ali BEKTAŞ Yazı İşleri Müdürü Encümen
Beste BİÇİM Muhasebeci Vekili Encümen