Yazı İşleri Müdürlüğü

Genel Evrak Kalemi, Encümen Kalemi, Meclis Kalemi, Personel İşleri ve Evlendirme Memurluğu birimlerinden oluşan Yazı İşleri, çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşların Belediye’ye evrak, dilekçe ve müracaatlarının, ilk kayıtlarını yapıp, ilgili birimlere zaman kaybına sebebiyet vermeden havale işlemlerini yapmaktadır.

Belediye Müdürlük ve birimlerinden gelen yazışmalar ilgili adreslere zimmet veya posta yoluyla ulaştırılır. Meclis ve encümen kararları, kurum içinde ilgili müdürlük ve birimlere gönderilir, lüzumu durumunda ilgili makam ve mercilere sevk edilir.

Yazı İşleri Müdürlüğü; Genel Evrak, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni işlerini, Nikah Memurluğu ve Personel İşlemleri, Bütün Müdürlük ve birimlerin evrak işlemlerini yürütmekle birlikte Başkanlık makamının yazışmaları ile, Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda resmi iş ve işlemleri ile Özel Kalem hizmetlerini de yerine getirmektedir.

  • GENEL EVRAK

Belediyenin diğer Müdürlük ve birimlerinden gelen, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere zimmet veya posta yoluyla gönderilen evraklarla, belediyemize diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen evraklar zimmet ve posta yoluyla alınıp, ilk kayıtları yapılarak, belediye içindeki ilgili müdürlüklere yine zimmet usulü gönderilir, Müdürlüğümüzün ve diğer Müdürlüklerin, gelen ve giden evrakları bilgisayar ortamında kayıt işlemleri ve evrak kuryeliği Yazı İşleri genel evrak birimi adı altında yapılır.

Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapılıp, üst makamların bilgisine sunularak, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilir.

  • MECLİS KALEMİ

Belediyede müstakil bir Meclis Kalemi olmayıp, karar organı olan belediye meclisinin faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 Belediye Meclisi, 2009 yılı içerisinde, tatil ayı hariç  her ay düzenli olarak olağan toplantılar yapmıştır. Toplantının gerekli ilanları yapılarak gündemleri kanun gereği, süresi içerisinde meclis üyelerinin adreslerine ulaştırılır.

  • ENCÜMEN KALEMİ

Belediyede müstakil bir Encümen Kalemi olmayıp, Encümen faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

  • PERSONEL İŞLERİ

Belediyede müstakil bir Personel Müdürlüğü olmayıp, bu faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, kararname, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak personel iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, nakil, emeklilik, izin, disiplin ve ilgili özlük işleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Memurların 2009 yılı Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarına ait vizeleri ile geçici işçilerin 2009 yılı Mali Yılı Bütçe Kararnamesi gereği Kaymakamlık Makamından vizeleri alınmıştır.

Mesai takip cetveli düzenlenerek belediyede çalışan personelin mesaiye geliş ve gidişleri kontrol altına alınmıştır.

Müdürlük ve birimlerde çalışan personellere iş ve hizmetin yürütülmesinde mevzuat ve uygulamada yol gösterilir, yardımcı olunur.

  • ÖZEL KALEM

Belediyede müstakil bir Özel Kalem Müdürlüğü olmayıp, bu faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Dönemi içinde başkanlık makamının randevuları, toplantı, ziyaret ve gezileri planlanmış, sözlü ve yazılı talimatları ilgili müdürlük, birim, kişi ve kuruluşlara ileterek, sağlıklı ve etkili bir bilgi akışı sağlamaktadır. Resim ve özel kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin programlar dahilinde düzenli bir şekilde yapılması sağlanmıştır.

Başkanlığa iletilen istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması için konu, ilgili müdürlük ve birimlere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlanarak sonuçları hakkında da ilgililere bilgi verilmektedir.

Başkanlığa yapılan tüm davetler, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılarak teşekkür ve kutlama mesajlarıyla ilgili şahıslara dönülmektedir.

Belediye içinde müdürlükler ve birimler arasında günlük rutin işlemler ve iletişim hızlandırılarak iş yoğunluğu ve bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmaktadır.

Çeşitli konularda ilgililerle toplantılar yapılmış olup ,  Belediye personeli ile aylık toplantılar düzenlenmektedir.

Milli, Dini Bayramlar ve özel günlerde düzenlenen programlar ile sosyo-kültürel etkinliklerde gerekli alt yapı hizmetleri ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu bağlamda faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yardımlarda bulunulmaktadır.