İHALE İLANI

 İhale İlan Metni 174ada3parsel imar plan örneği 

Çağlayan Beldesi Şelale Mahallesi 174 ada 3 parsel numaralı taşınmazın İhale İlan Metni