BELDEMİZ ERDENE,DEREBAĞ VE MERTEKLİ MAHALLELERİNİN İMAR PLANININ ASKIYA ÇIKARILMASI

İLAN

 

ÇAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çağlayan Belediye Başkanlığı ve İller Bankası tarafından ortaklaşa olarak hazırlatılan beldemiz  Erdene, Derebağ ve Mertekli Mahallelerimize ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun  8 inci maddesinin (b) bendi  gereğince 06.04.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı meclis kararı ile onanarak 07.04.2021 tarihinde ( 07.04.2021  ile 07.05.2021 tarihleri arasında ) bir (1) ay boyunca Çağlayan Belediyesi hizmet binasında bulunan  ilan panosu ile belediyemize ait internet sitesinde askıda olacaktır.07.04.2021

İlan olunur.

 

Mertekli Mahallesi İmar Planı

Erdene Mahallesi İmar Planı

Eskişıhlı(Mertekli) İmar Planı (1)

İmar Planı Lejant

İmar Planı Notları

Derebağ Mahallesi İmar Planı