2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

EKLER:

İLAN

1-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Yazısı

2-2022 Yılı Sınav Takvimi

3-Görevde Yükselme Sınav Konuları

4-Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu

5-Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği