Yapı Kullanma Ruhsatı

Yapı kullanım izin belgesi için gerekli evraklar

 1. Belediye Başkanlığına Dilekçe:
  a- Emlak servisine beyanname
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan İlişki Kesme Belgesi
  c- Fevzi Paşa Vergi Dairesinden 2 No.lu beyanname (ilişik kesme belgesi alınacak)
 3. Sağlık Müdürlüğünden:
  a-Halk Sağlığı Müdürlüğünden Yazı
 4. İnşaat fenni sorumlusundan
  • (Fenni mesullerden binanın proje ve eklerine ve de 3194 sayılı kanun ve yönetmeliklere uygun

  yapıldığına dair rapor)  rapor alınacak
  b- İnşaata ait beton  ve çelik numune raporu
  c- İnşaata ait ruhsatın fotokopisi

 5. Tapu Kaydında Cins Değişikliğinin Yapılması
 6. Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.