Personelimiz

Çağlayan Belediyesi Personeli
Adı Soyadı Unvanı Görevi
Ali BEKTAŞ Yazı İşleri Müdürü Yazı İşleri
Beste BİÇİM Şef Mali İşler
Hüseyin IŞIKLI Tekniker Fen İşleri
Ali Ekber TEPE İtfaiye Eri Zabıta V.
Metin ARIYAN Şoför Genel İdari İşler
Özcan HOROZ İşçi Operatör
Erdal ÖZALP İşçi Temizlik İşleri
Murat ÖKSÜZ İşçi Temizlik İşleri
İsmail KAVRAMAK İşçi Sıhhi Tesisatçı
Şener ÇAY İşçi Operatör
Alev HORUZ Büro İşçisi Büro İşçisi