Belediye Encümen Üyeleri

Çağlayan Belediyesi Belediye Encümen Üyeleri
Adı Soyadı Unvanı Görevi
Türkan GÜR Seçilmiş Üye Encümen
Murat ŞAHİN Seçilmiş Üye Encümen
Ali BEKTAŞ Yazı İşleri Müdürü Encümen
Beste BİÇİM Muhasebeci Vekili Encümen